LIKOVNOST

Umetnost i njena spasonosna lica

U iscrpno napisanom predgovoru knjige autorka piše da se ,,Hajdegerovi tekstovi o slikarstvu čitaju uz prateću svest da je tu reč o filozofskim interpretacijama slikarstva, a ne prosto o slikarstvu’’, naglašavajući time dijaloški odnos filozofije i umetnosti koji postaje presudan motiv ne samo u samoodređenju filozofije, nego i u Hajdegerovim pokušajima prevladavanja metafizike, napuštanja svih tradicionalnih pozicija mišljenja, posebno vezanih za pitanje o bivstvovanju. Zato možemo reći da su Hajdegerovi tekstovi o slikarstvu izuzetno važni ,,za izgradnju pozne filozofije u celini, a posebno za problem novog postavljanja pitanja o bivstvovanju’’.